Конкретни изследвания

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС ЕООД


Изследвания

 Видеоасистирана фиброоптична бронхоскопия (ФБС)

 Функционално изследване на дишането

 Функционално изследване на дишането с тест

 Бронхо-провокационен тест

 Рентгенографии

 Томографии

 Ехографии

 Манту

 БЦЖ

 Изследвания за нарушения на дишането по време на сън (sleep apnea)

 Неинвазивна вентилация

 Кожно-алергични изледвания