Ценоразпис

Урина за БК култура 32.00 
Пунктат за БК/ЦН/ 16.00 
Генексперт тест за ТБК бактерии 50.00 
Клинична проба ОРЗ 19.00 
PCR за COVID-19 60.00 
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, микробиологично 60.00 
Храчка за БК/ЦН/ 16.00 
Микробиология на урина 8.50 
Храчка за Ео клетки 8.50 
Храчка за БК култура 32.00 
Посявка за ФБ и антибиограма 8.50 
Посявка за БК от пунктат 32.00 
Урина за БК/НЦ/ 16.00 
Храчка по Грам 8.50 
Потребителска такса Прегледи 2.90 
Потребителска такса - КП 5.80 
Потребителска такса Прегледи (ПЕНСИОНЕРИ) 1.00 
Придружител без право на храна /2% от МРЗ/ 13.00 
Самостоятелна стая със санитарен възел 50.00 
Леглоден ТБК за чужди граждани 62.00 
Самостоятелна стая с едно легло 40.00 
Самостоятелна стая с две легла 20.00 
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, вирусологично 60.00 
Преглед от лекар извън територията на ЛЗ 40.00 
Консултация по желание от Началник Отделение 40.00 
Бърз антигенен тест COVID-19 10.00 
Бърз антителен тест Covid 19 15.00 
Лечение за неосигурени пациенти и граждани извън ЕС спрямо пролежани дни в ЛЗ по КП *
ФБС извън територията на ЛЗ 408.00 
Полисомнографско изследване 150.00 
Инхалация 5.00 
Манту 30.00 
ФИД 5.00 
Плеврална пункция 40.00 
ФИД + тест 10.00 
ФБС 415.00 
Преглед от лекар 30.00 
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст 766.70 
Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст  688.60 
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. 506.00 
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 1 049.40 
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 415.00 
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 858.00 
Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения 1 200.00 
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 767.80 
Измерване на кръвно налягане 2.00 
ЕКГ изследване  6.00 
Мускулна инжекция. 5.00 
Венозна инжекция  /венозна инфузия-банка/ 20.00 
Сертификат за антигенен тест 10.00 
Сертифика за PCR тест 10.00 
Рентгенография на бял дроб 30.00 
Копие на рентгенова снимка от електронен носител 20.00 
Рентгенография на бял дроб 30.00 
Рентгенография на кости и стави 30.00 
Рентгенография на на други органи 30.00 
Медицински документ на чужди граждани 60.00 
Международен сертификат за имунизация 30.00 
Медицински документ за граждански брак 30.00 
Медицински документ - дубликат 20.00 

 

  • Чужди граждани извън Европейския съюз и здравно неосигурени пациенти, заплащат първоначален медицински преглед и дневен престой съобразно стойността на КП и потребителска такса за всеки пролежан ден.
  • Придружител на пациент(без право на храна)-2 % (13,00 лв.)на ден от установената минимална работна заплата за 2021 г.(650,00 лв.), след подадена и утвърдена от Управителя молба от пациента.