Ръководство

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС ЕООД

Управител: Д-Р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА

Началник ФО: д-р Лиляна Вълкова

Началник ПО: д-р Здравка Карамян

Началник АСБ: г-н Валентин Василев

Гл. мед.сестра: Николина Епихова

Главен счетоводител: Малина Иванова