ОСНОВНА БОЛНИЧНА СГРАДА: 

 ЕТАЖ I 

 • Управител  - д-р Е. Трошанова, тел.: 056 896 211
 • Главна мед. сестра – м.с. Н. Епихова, тел.: 056 896 214
 • Рентгенологично отделение – Началник-  д-р Савко Паскалев, тел.: 056 896 215
 • Клинична лаборатория  - Началник- д-р З. Георгиева, тел.: 056 896 258
 • Микробиологична лаборатория – тел.: 056 896 257
 • Кабинет за ендоскопия
 • Технически секретари -  тел.: 056 896 212 

 

ЕТАЖ II 

 • Пневмологично отделение :

     - Началник  Отделение : д-р Здравка Карамян, тел.056 896 224

     - Старша мед. сестра:      м.с.  Росица Николова, тел. 056 896 221

     - Манипулационна:         тел. 056 896 221

     - Болнични стаи 

 

ЕТАЖ III 

 • Пневмофтизиатрично отделение:

- Началник Отделение:  д-р Лиляна Вълкова, тел.056 896 233

- Старша мед. сестра:     м.с. Диана Димитрова, тел. 056 896 231

      - Манипулационна:        тел. 056 896 231

      - Болнични стаи

 

Свиждането е разрешено от 16.00ч. до 18.00ч.!

  

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК:

  

 • РЕГИСТРАТУРА

     Работно време: от  07:30 ч. до 17:00 ч., тел.:056 896 222 

 • Получаване на информация;
 • Запазване на час;
 • Каса; 

 

 • КАБИНЕТ №4  - ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ

Работно време: от 09:00 ч. до 13:00 ч. и от 13:30 ч. до 18:30 ч.  тел. 056 896 244

  • Прием на пациенти в лечебното заведение;
  • Контролни прегледи.

 

 • КАБИНЕТ №1  и  КАБИНЕТ №8   

С талони по Здравна каса работят пневмофтизиатрите: д-р Е.Трошанова, д-р Л. Вълкова, д-р З. Карамян

  

 • КАБИНЕТ №3  Кабинет за контрол на туберкулозата

работно време от 09:00 ч. до 16:00 ч. тел. 056 896 248

  

 • Счетоводствo
работно време - от 08:30 ч. до 17:00 ч.  тел. 056 896 250 , 056 896 253