Профил на купувача 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


00080-2020-0009 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11- 163 / 29.03.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана публ. 09.04.2021 г.

Договор публ. 09.04.2021 г.

Протокол на комисия публ. 20.05.2021 г.

Решение за изпълнение публ. 20.05.2021 г.


00080-2020-0009 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11- 164 / 29.03.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана публ. 08.04.2021 г.

Договор публ. 08.04.2021 г.

Протокол на комисия публ. 14.05.2021 г.

Решение за изпълнение публ. 14.05.2021 г. 


00080-2020-0012 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11- 158 / 26.03.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана – публ. 07.04.2021 г.

Съобщение за публичен жребий - публ. 11.05.2021 г. 

Жребий за първо - второ място публ. 14.05.2021 г.

Жребий за второ - трето място публ. 14.05.2021 г.

Протокол на комисия публ. 14.05.2021 г.

Решение на публ. 14.05.2021 г.


00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11- 151 / 19.03.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана публ. 06.04.2021 г.

Договор публ. 06.04.2021 г.

Протокол на комисия публ. 07.05.2021 г.

Решение за изпълнение публ. 07.05.2021 г.

Отказ от сключване на договор за изпълнение публ. 01.06.2021 г.

Решение за изпълнение публ. 01.06.2021 г.

 


00806-2021-0001 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД

 Решение 1 публ. 15.03.2021 г.

Решение 2 публ. 15.03.2021 г.

Документация публ. 15.03.2021 г.

Обявление публ. 15.03.2021 г.

Договор публ. 15.03.2021 г.

 Приложение публ. 15.03.2021 г.

Допълнителни публ. 15.03.2021 г.


00080-2020-0004 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на допълнителни ЛП от РС № РД-11-62/01.02.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“
 
 
 
 

00080-2020-0011 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на допълнителен ЛП от РС № РД-11-55 / 28.01.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“
 
 
 

00080-2019-0022 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-277 / 24.06.2020 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана - публ.12.03.2021

Договор - проект - публ.12.03.2021

Протокол на комисия - публ. 21.04.2021

Решение за изпълнение - публ.21.04.2021

Отказ от сключване на договор за изпълнение публ. 01.06.2021 г.

Решение за изпълнение публ. 01.06.2021 г.


00080-2019-0022 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-270 / 22.06.2020 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана - публ.12.03.2021

Договор - проект - публ.12.03.2021

Протокол - публ.16.04.2021

Решение - публ. 16.04.2021


00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-110 / 01.03.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана - публ.12.03.2021

Договор - проект - публ.12.03.2021

Протокол на комисия - публ. 21.04.2021

Решение за изпълнение - публ. 21.04.2021


00080-2020-0012 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-102 / 25.02.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана - публ.12.03.2021

Договор - проект - публ.12.03.2021

Протокол на комисия - публ. 15.04.2021

Решение - публ. 15.04.2021


00080-2020-0004 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-62 / 01.02.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана - публ.12.03.2021

Договор - проект - публ.12.03.2021

Протокол - публ.14.04.2021

Решение - публ.14.04.2021


00080-2020-0011 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-55 / 28.01.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана - публ.12.03.2021

Договор - проект - публ.12.03.2021

 

00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-54 / 28.01.2021 г., за нуждите на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД“

 

Покана - публ.12.03.2021

Договор - проект - публ.12.03.2021

 

Протокол на комисия - публ. 13.04.2021


 

------------------------ 2020г. ------------------- 

 


00806-2020-006-22.04.2020 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛПФЗ-БУРГАС" ЕООД

 

Решение (публикувано на 22.04.2020)

Обява  (публикувано на 22.04.2020)

Документация (публикувано на 22.04.2020)

Приложение (публикувано на 22.04.2020)


00806-2020-005-16.04.2020 Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ-БУРГАС" ЕООД

Заповед  (публикувано на 16.04.2020)

Обява  (публикувано на 16.04.2020)

Информация за обявата  (публикувано на 16.04.2020)

документация  (публикувано на 16.04.2020)

ДОКУМЕНТАЦИЯ - мед. конс (публикувано на 16.04.2020)

приложение № 1  (публикувано на 16.04.2020)

Утвърден протокол на комисия за избор на изпълнител -  (публикувано на 04.05.2020)


00806-2020-004-30.03.2020 "Приготвяне и доставка на закуска, обявяване и вечеря за пациентите в стационара на" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД

Обява (публикувано на 30.03.2020 г.)

Информация за публикувана обява (публикувано на 30.03.2020 г.)

Документация 1ва страница (публикувано на 30.03.2020 г.)

Документация (публикувано на 30.03.2020 г.)

Примерно седмично меню (публикувано на 30.03.2020 г.)

Приемо-предавателен месечен протокол (публикувано на 30.03.2020 г.)

протокол на комисия  (публикувано на 15.04.2020)

 

Договор (публикуван на 11.05.2020 г.)


00806-2020-003-25.03.2020 Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ-БУРГАС" ЕООД

Заповед (публикувано на 25.03.2020 г.)

Обявление (публикувано на 25.03.2020 г.)

Информация за публикувана обява (публикувано на 25.03.2020 г.)

Документация - 1ва страница (публикувано на 25.03.2020 г.)

Документация (публикувано на 25.03.2020 г.)

Приложение № 1 към документацията (публикувано на 25.03.2020 г.)

Протокол на комисия (публикуван на 15.04.2020 г.)

Заповед за прекратяване на процедура (публикувана на 15.04.2020 г.)


00806-2020-002-10.03.2020 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛПФЗ-БУРГАС" ЕООД

Решение  (публикувано на 10.03.2020 г.)

Обява  (публикувано на10.03.2020 г.)

Документация  - 1ва страница (публикувано на 10.03.2020 г.)

Документация (публикувано на 10.03.2020 г.)

Лекарствени продукти (публикувано на 10.03.2020 г.)

Доклад на комисията (публикуван на 22.04.2020 г)

Протокол на комисията (публикуван на 22.04.2020 г)

Решение за избор на изпълнител (публикуван на 22.04.2020 г)

 

Обявление за възложена поръчка (публикуван на 26.05.2020 г)

договор (публикуван на 26.05.2020 г)  

договор (публикуван на 26.05.2020 г)      

договор (публикуван на 26.05.2020 г)


 00806-2020-001-05.03.2020 "Приготвяне и доставка на закуска, обявяване и вечеря за пациентите в стационара на" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД 

Обява (публикувано на 05.03.2020 г.)

Инфо за обява  (публикувано на 05.03.2020 г.)

Документация (публикувано на 05.03.2020 г.)

Документация (публикувано на 05.03.2020 г.)

Примерно седмично меню (публикувано на 05.03.2020 г.)

Приемо предавателен протокол дневен (публикувано на 05.03.2020 г.)

 

Заповед за прекратяване на процедура по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП - „Приготвяне и доставка на закуска, обяд, и вечеря за пациентите в стационара на „СБАЛПФЗ-БУРГАС“ (публикувано на 26.03.2020 г.)

 


00806-2019-005-02.09.2019 „Ремонт на помещение в рентгеново отделение: рентген -1, рентген-2, апаратна, съблекалня и стая № 2, 3, 7, 10, 12, 13 във Пневмофтизиатрично отделение при„ СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"

Заповед на управителя  (публикувано на 02.09.2019г.)

обява, информация  (публикувано на 02.09.2019г.)

документарнтация  (публикувано на 02.09.2019г.)

протокол   ( публикувано на 18.09.2019г.)

 


00806-2019-004-30.08.2019 Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на фабрично нов рентгенов апарат произведен 2019 г. за нуждите на отделяне образна диагностика при „СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД 

Заповед на Управителя  (публикувано на 30.08.2019г.)

Обява, информация за обяви и Регистър на ОП  (публикувано на 30.08.2019г.)

Документация (публикувано на 30.08.2019г.)

 протокол (публикувано на 17.09.2019г.)

 


00806-2019-003-30.08.2019 Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз за използване на рентгенова тръба Bi150 / 30 / 50R за нуждите на отделна образна диагностика при „СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД

Заповед на Управителя (публикувано на 30.08.2019г.)

Обява, информация за обяви и Регистър на ОП  (публикувано на 30.08.2019г.)

Документация (публикувано на 30.08.2019г.)

 покана  ( публикувано на 12.09.2019г.)

протокол   ( публикувано на 12.09.2019г.)

 


00806-2019-002-30.08.2019 Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и обучение на персонал за един брой фабрично нова система за дигитализация на рентгенови филми за нужните на отделение образна диагностика при „СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД

Заповед на Управителя (публикувано на 30.08.2019г.)

Обява, информация за обяви и Регистър на ОП  (публикувано на 30.08.2019г.)

Документация (публикувано на 30.08.2019г.)

 придружително писмо (публикувано на 11.09.2019г.)

протокол №1 (публикувано на 11.09.2019г.)

придружително писмо 2 (публикувано на 20.09.2019г.)

протокол №2 (публикувано на 20.09.2019г.)

 


 Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД 2019 - 2020

Заповед за откриване (публикувано на 07.06.2019г.)

Документация (Заглавна страница) (публикувано на 07.06.2019г.)

документация (публикувано на 07.06.2019г.)

медицински консумативи (публикувано на 07.06.2019г.)

протокол (публикувано на 08.07.2019г.) 

 


Обществена поръчка за основа на член.20, ал3, т.2 от ЗОП с предмет "Приготвяне и доставка на закуска, обявяване и вечеря за пациентите в стационара на" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД

Заповед за откриване  (публикувано на 25.04.2019г.)

Документация   (публикувано на 25.04.2019г.)

документация храна 2019  (публикувано на 25.04.2019г.)

Решение  (публикувано на 28.05.2019г.)

Протокол (публикувано на 28.05.2019г.)

 


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД

Протокол 1 (публикувано на 24.04.2019г.)

Протокол 2 (публикувано на 24.04.2019 г.)

Доклад (публикувано на 24.04.2019 г.)

Решение (публикувано на 24.04.2019 г.)

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 19.03.2019 г.)

Обявление за медикаменти 2019-2020 (публикувано на 19.03.2019 г.)

Документация (публикувано на 19.03.2019 г.)

МЕД.по обособ.позиции от 1 до 27 (публикувано на 19.03.2019 г.)

Сключени договори (публикувано на 22.05.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 05.06.2019 г.)

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикувано на 27.05.2020 г.)


"ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ГАЗООБРАЗЕН МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД / В БУТИЛКИ / С ЧИСТОТА НЕ ПО МАЛКА ОТ 99,5% И ПОДДРЪЖКА НА КИСЛОРОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"
2018г.

ЗАПОВЕД (публикувано на 20.08.2018г)

ОБЯВА (публикувано на 20.08.2018г)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ (XML) (публикувано на 20.08.2018г )

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (формат WORD) (публикувано на 20.08.2018г )

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (формат PDF) (публикувано на 20.08.2018г )

 


Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД - за 2016 - 2017 г.

 За проверка за откриване на процедура за възприемане на обществени поръчки с предмет: " Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД - за 2016 - 2017 г." ,

Обява за обществена поръчка;

Ценова оферта;

Заповед;

ДОКУМЕНТАЦИЯ;

ОФЕРТА - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

 

За контакти : г-н Валентин Василев, Началник АСБ тел. / Факс: 056/896251
 

05.01.2016 г.

Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД град Бургас

 За проверка за откриване на процедура за възпроизвеждане на публична поръчка с предмет: "Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на " СБАЛПФЗ - БУРГАС " ЕООД", на основание Решение № РД - 05-233 / 30.12.2015 година на Управителя на „СБАЛПФЗ - БУРГС „ЕООД за откриване на процедура за възпроизвеждане на публична поръчка за редакция на хората. 14, ал. 3, т. 2, във вр. с член. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за публикация на поръчки / ЗОП / / публикация № 705159 / 30.12.2015 г. / и обявяване за публична поръчка, изпратена до Агенция по публични поръчки за вписване в Регистрация на публикувани поръчки / публикация № 705160 / 30.12.2015 г. /.

Съгласно член на член. 28 от ЗОП, актуална документация за участие в процедурата за публикуване на публикация за публикация за публикувани поръчки съдържа:

1. Решение № РД- 05 - 233 / 30.12.2015 година на Управителя на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД за откриване на процедура за възлагане на публикация поръчка / публикация № 705159 / 30.12.2015 г. /;
2. Обявление за публична поръчка, вписано в Регистрация на публични поръчки на агенция по обществени поръчки / публикация № 705160 / 30.12.2015 г. /;
3. Пълно описание на предметите в поръчката, включете обособените позиции, налично приложение №1, много с техническа спецификация, като специално приложение №1а;
4.Условия и препоръчани за поставяне на резервни части в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: «Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на„ СБАЛПФЗ - БУРГАС “ЕООД» / Приложение №2 /;
5. Указания за потребители на оферта за участие;
6. Проект за договор за възлагане на обществена поръчка - Приложение №4.

ДОКУМЕНТАЦИЯ;

Ценова оферта

 

За контакти : г-н Валентин Василев, Началник АСБ тел. / Факс: 056/896251
 

"ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТВАКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД
2018 - 2019г.

ЗАПОВЕД (публикувано на 20.07.2018г)

ОБЯВА (публикувано на 20.07.2018г)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ (публикувано на 20.07.2018г )

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (формат WORD) (публикувано на 20.07.2018г )

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (формат PDF) (публикувано на 20.07.2018г )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (публикувано на 20.07.2018г )

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ (публикувано на 20.07.2018г )

ПРОТОКОЛ на КОМИСИЯ (публикувано на 15.08.2018г.)


Обществена поръчка за основа на член.20, ал3, т.2 от ЗОП с предмет "Приготвяне и доставка на закуска, обявяване и вечеря за пациентите в стационара на" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД

Запис за откриване на процедурата (публикувано на 25.09.2019)

покажете до потенциални кандидати (публикувано на 25.09.2019)

документация храна-образци 2018 (публикувано на 25.09.2019)

протокол на комисия (публикувано на 25.09.2019)

уверено писмо за избор на изпълнение (публикувано на 25.09.2019)

Договор (публикувано на 25.09.2019) 


Обществена поръчка с предмет: "Доставка на лечебни продукти за нуждите на" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   (публикувано на 30.03.2018г)

ДОКУМЕНТАЦИЯ (публикувано на 30.03.2018г)

ЕЕДОП (публикувано на 30.03.2018г)

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 30.03.2018г)

ДОКУМЕНТАЦИЯ - СЪДЪРЖАНИЕ (публикувано на 30.03.2018г)

ОФЕРТА (публикувано на 30.03.2018г)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ (публикувано на 30.03.2018г)

ЕЕДОП -xml (публикувано на 30.03.2018г)

ПРОТОКОЛ на КОМИСИЯ (публикувано на 27.04.2018г.)

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (публикувано на 27.04.2018г.)

Договор Фаркол  (публикувано на 24.09.2019г.)

Договор Т. Лига  (публикувано на 24.09.2019г.)

Обявление за възложена поръчка  (публикувано на 24.09.2019г.)

обява за приключили договори (публикувано на 03.10.2019г.)


 

"ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТВАКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД
2017 - 2018г.

ЗАПОВЕД (публикувано на 11.07.2017г)

ОБЯВА (публикувано на 11.07.2017г)

ИНФОРМАЦИЯ АОП (публикувано на 11.07.2017г )

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ (публикувано на 11.07.2017г )

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (формат WORD) (публикувано на 11.07.2017г )

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (формат PDF) (публикувано на 11.07.2017г )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (публикувано на 11.07.2017г )

ПРОТОКОЛ 1 (публикувано на 10.08.2017г )

ПРОТОКОЛ 2 (публикувано на 10.08.2017г )

ДОГОВОР (публикувано на 29.08.2017г )


Приготвяне и доставка на закуска, обсъждане и вечеря за пациентите в стационар на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД

ЗАПОВЕД (публикувано на 13.04.2017г)

ОБЯВА (публикувано на 13.04.2017г)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ (публикувано на 13.04.2017г )

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (публикувано на 13.04.2017г )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (публикувано на 13.04.2017г )

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (публикувано на 13.04.2017г )

ПРОЕКТО ДОГОВОР (публикувано на 13.04.2017г )

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (публикувано на 05.05.2017г)

ПРОТОКОЛ на КОМИСИЯ (публикувано на 05.05.2017г)


Обществена поръчка с предмет: "Доставка на лечебни продукти за нуждите на" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   (публикувано на 27.03.2017г)

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 27.03.2017г)

ДОКУМЕНТИ - файл 1 (публикувано на 27.03.2017г )

ДОКУМЕНТИ - файл 2 (публикувано на 27.03.2017г )

МЕДИКАМЕНТИ - СПЕЦИФИКАЦИЯ (публикувано на 27.03.2017г)

МЕДИКАМЕНТИ - СПИСЪК (публикувано на 27.03.2017г)

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (публикувано на 26.04.2017г)

ПРОТОКОЛ на КОМИСИЯ (публикувано на 26.04.2017г)

ДОГОВОР (публикувано на 18.05.2017г)

ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОГОВОР (публикувано на 18.05.2017г)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 24.09.2019г.)

Обявление за приключил договор (публикувано на 24.09.2019г.)


Относно: Обществена поръчка с предмет: "Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД - за 2016 - 2017 г.".

ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ


Ежедневни доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни стоки, необходими за закуска, обяд и вечеря на пациентите в стационара на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД

ЗАПОВЕД (публикувано на 14.04.2016г.)

ОБЯВЛЕНИЕ (публикувано на 14.04.2016г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (публикувано на 14.04.2016г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (публикувано на 14.04.2016г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (публикувано на 14.04.2016г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7, 8, 9 (публикувано на 14.04.2016г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 (публикувано на 14.04.2016г.)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (публикувано на 14.04.2016г.)

ПРОТОКОЛ (публикувано на 10.05.2016г. )

ДОГОВОР (публикувано на 01.06.2016г. )


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 а

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5


Писма:

Писмо до "Търговска лига национален аптечен център" АД

Писмо до Управителя на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД

Писмо до "Фаркол" АД

Писмо до "Фьоникс фарма" ЕООД


Протоколи:

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5

Протокол № 5а


Решения:

Решение № 1

Решение № 2

Решение № 3


СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА:

Сравнителна таблица


Телефон за справки: 056/896 252

hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle film izle hack forum marsbahis casibom giriş casibom betwinner türk ifşa slot siteleri betdogbetebetbetebet girişcasibomcasibomxslotJojobetSahabetSahabetcasibom girişbahsegelatlasbetDumanbetCasibomCasinoMaxijojobetsahabetpin upmatbet girişbetturkeyzlibraryMedyum Hocamimajbetbetebetkalebetpapaz büyüsücasibomPapaz BüyüsüPusulabetcasibomelexbetcasibomjojobetjojobetJojobetjojobet girişhair transplant turkeyextrabetjojobet girişmarsbahis girişHoliganbetjojobet girişbetkomjojobet girişmatbetportobet güncel girişbahisnowatlasbetcasino sitelerijojobet girişextrabetcasibom güncel girişextrabetMadridbet girişjojobetmarsbahisvbetmeritkingcasibom girişsahabet girişmarsbahismarsbahisjojobetjojobetmatadorbetmatadorbet girişmatadorbet güncel girişbetkomcasibombuy 25 instagram likesmatbetbetistonwinelitcasinosetrabetmatbetbahsegelpusulabetmatbetimajbetnakitbahisgrandpashabetmatbetpadişahbetbuy twitter accountsjojobetindian escorts manchestertümbetesbetsetrabetstarzbetstarzbetstarzbetstarzbetstarzbet twitterstarzbetpusulabet