Профил на купувача 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


00806-2019-005-02.09.2019 „Ремонт на помещение в рентгеново отделение: рентген -1, рентген-2, апаратна, съблекалня и стая № 2, 3, 7, 10, 12, 13 във Пневмофтизиатрично отделение при„ СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"


00806-2019-004-30.08.2019 Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на фабрично нов рентгенов апарат произведен 2019 г. за нуждите на отделяне образна диагностика при „СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД 

 


00806-2019-003-30.08.2019 Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз за използване на рентгенова тръба Bi150 / 30 / 50R за нуждите на отделна образна диагностика при „СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД

 


00806-2019-002-30.08.2019 Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз и обучение на персонал за един брой фабрично нова система за дигитализация на рентгенови филми за нужните на отделение образна диагностика при „СБАЛПФЗ-БУРГАС“ ЕООД

 


 

Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД 2019 - 2020

 


Обществена поръчка за основа на член.20, ал3, т.2 от ЗОП с предмет "Приготвяне и доставка на закуска, обявяване и вечеря за пациентите в стационара на" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД


"ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ГАЗООБРАЗЕН МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД / В БУТИЛКИ / С ЧИСТОТА НЕ ПО МАЛКА ОТ 99,5% И ПОДДРЪЖКА НА КИСЛОРОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"
2018г.


Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД - за 2016 - 2017 г.

 За проверка за откриване на процедура за възприемане на обществени поръчки с предмет: " Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД - за 2016 - 2017 г." ,

 

За контакти : г-н Валентин Василев, Началник АСБ тел. / Факс: 056/896251
 

05.01.2016 г.

Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД град Бургас

 За проверка за откриване на процедура за възпроизвеждане на публична поръчка с предмет: "Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на " СБАЛПФЗ - БУРГАС " ЕООД", на основание Решение № РД - 05-233 / 30.12.2015 година на Управителя на „СБАЛПФЗ - БУРГС „ЕООД за откриване на процедура за възпроизвеждане на публична поръчка за редакция на хората. 14, ал. 3, т. 2, във вр. с член. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за публикация на поръчки / ЗОП / / публикация № 705159 / 30.12.2015 г. / и обявяване за публична поръчка, изпратена до Агенция по публични поръчки за вписване в Регистрация на публикувани поръчки / публикация № 705160 / 30.12.2015 г. /.

Съгласно член на член. 28 от ЗОП, актуална документация за участие в процедурата за публикуване на публикация за публикация за публикувани поръчки съдържа:

1. Решение № РД- 05 - 233 / 30.12.2015 година на Управителя на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД за откриване на процедура за възлагане на публикация поръчка / публикация № 705159 / 30.12.2015 г. /;
2. Обявление за публична поръчка, вписано в Регистрация на публични поръчки на агенция по обществени поръчки / публикация № 705160 / 30.12.2015 г. /;
3. Пълно описание на предметите в поръчката, включете обособените позиции, налично приложение №1, много с техническа спецификация, като специално приложение №1а;
4.Условия и препоръчани за поставяне на резервни части в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: «Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на„ СБАЛПФЗ - БУРГАС “ЕООД» / Приложение №2 /;
5. Указания за потребители на оферта за участие;
6. Проект за договор за възлагане на обществена поръчка - Приложение №4.

 

За контакти : г-н Валентин Василев, Началник АСБ тел. / Факс: 056/896251
 

"ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТВАКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД
2018 - 2019г.


Обществена поръчка за основа на член.20, ал3, т.2 от ЗОП с предмет "Приготвяне и доставка на закуска, обявяване и вечеря за пациентите в стационара на" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД


Обществена поръчка с предмет: "Доставка на лечебни продукти за нуждите на" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"


 

"ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТВАКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА" СБАЛПФЗ-БУРГАС "ЕООД
2017 - 2018г.


Приготвяне и доставка на закуска, обсъждане и вечеря за пациентите в стационар на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД


Обществена поръчка с предмет: "Доставка на лечебни продукти за нуждите на" СБАЛПФЗ - БУРГАС "ЕООД"


Относно: Обществена поръчка с предмет: "Закупуване и доставка на медицински консумативи за нуждите на "СБАЛПФЗ - БУРГАС" ЕООД - за 2016 - 2017 г.".


Ежедневни доставки, осъществявани чрез покупка на хранителни стоки, необходими за закуска, обяд и вечеря на пациентите в стационара на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас” ЕООД


Писма:


Протоколи:


Решения:


СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА:


Телефон за справки: 056/896 252