ПЕРСОНАЛ


Всички лекари работещи в СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД - гр. Бургас имат специалност по вътрешни и белодробни болести.

В лечебното заведение работят 29 квалифицирани медицински специалисти с доказани умения в областта на белодробните заболявания. Десет от тях имат образователна квалификационна степен Бакалавър "Здравен мениджмънт".

Медицинските специалисти в Белодробна Болница Бургас са квалифицирани за извършване на високо специализирани манипулации: МАНТУ И и БЦЖ.