Административен екип

Административно-стопански блок


Валентин Василев - Началник АСБ

Малина Иванова - Главен счетоводител

Светла Стоянова - Технически сътрудник

Георги Танев - Електро техник

Гергана Цивкова - Главен специалист финансово- счетоводно звено

Елена Стойчева - Главен технически сътрудник

Ваня Иванова- технически сътрудник

Димитринка Колева- технически сътрудник

Калчо Колев - раб. поддръжка

Яни Ходжев- поддръжка, шофьор