Медицински екип

СБАЛПФЗ-БУРГАС  ЕООД

 Консултативно- ДИАГНОСТИЧен БЛОК
Приемно консултативен кабинет
м.с. Маргарита Узунова

      м.с. Даниела Динкова

м.с. Добринка Томова
Кабинет за контрол на туберкулозата
м.с. Калина Метанчева
 

 Отделение по образна диагностика

Д-р Савко Паскалев - Ръководител отделение по образна диагностика
Стоянка Велчева - рентгенов лаборант
Кети чардакова - рентгенов лаборант

 Микробиологична лаборатория

Маргарита Христова  - лаборант

 

 Клинична лаборатория

Д-р Здравка Георгиева - Лекар клинична лаборатория

Мария Райкова - лаборант

 

 Фибробронхоскопски кабинет

Д-р Любомир Михаилов


 Алергологичен кабинет

Д-р Мирена Гугуткова - алерголог

 ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Здравка Карамян -Началник отделение
Д-р Галина Вергиева
Д-р Веселина Ненова
Д-р Мирена Гугуткова
Д-р Жулиета Ковачева
Д-р Диляна Цветкова
Д-р Филипина Димитрова

Ст.м.с. Росица Николова

м.с. Мариана Бахчеванова
м.с. Тодорка Янева
м.с. Ваня Иванова
м.с. Незабравка Стаева
м.с. Маргарита Узунова
мс. Жана Койкова,
мс Даниела Динкова,
мс. Захарина Тодорова,
мс. Кинка Хаджинешева,
мс. Мария Димитрова

 ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Лиляна Вълкова - Началник отделение

фелдшер Маргарита Гутева

Ст.м.с. Дияна Димитрова

мс. Тина Шурелова,
м.с. Живка Гелушева
м.с. Димка Папизова
м.с. Таня Ганчева
м.с. Мария Куюмджиева
мс. Калина Метанчева
мс. Режина Бахчеванова
мс. Щиляна Димитрова
мс. Теменужка Неделчева