Медицински екип

СБАЛПФЗ-БУРГАС  ЕООД

 Консултативно- ДИАГНОСТИЧен БЛОК
Приемно консултативен кабинет
м.с. Маргарита Узунова

      м.с. Даниела Динкова

м.с. Добринка Томова
Кабинет за контрол на туберкулозата
м.с. Калина Метанчева
 

 Отделение по образна диагностика

Д-р Савко Паскалев - Ръководител отделение по образна диагностика
Стоянка Велчева - рентгенов лаборант
Мария Доколянкова - рентгенов лаборант

 Микробиологична лаборатория

Маргарита Христова  - лаборант

 

 Клинична лаборатория

Д-р Здравка Георгиева - Лекар клинична лаборатория

Мария Райкова - лаборант

 

 Фибробронхоскопски кабинет

Д-р Галина Вергиева


 Алергологичен кабинет

Д-р Мирена Гугуткова - алерголог

 ПНЕВМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Здравка Карамян -Началник отделение
Д-р Галина Вергиева
Д-р Веселина Ненова
Д-р Мирена Гугуткова
Д-р Жулиета Ковачева
Д-р Лилия-Андеа Йорданова
Д-р Диляна Цветкова
Д-р Филипина Димитрова
Д-р Сибел Юзеирова
Д-р Йоанна Кондова
Д-р Мая Врагалева


Ст.м.с. Росица Николова

м.с. Мариана Бахчеванова
м.с. Тодорка Янева
м.с. Ваня Иванова
м.с. Незабравка Стаева
м.с. Маргарита Узунова
м.с. Жана Койкова,
м.с Даниела Динкова,
м.с. Кинка Хаджинешева,
м.с. Мария Димитрова
м.с.  Добрина Томова

 ФТИЗИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Лиляна Вълкова - Началник отделение

 

Ст.м.с. Дияна Димитрова

м.с. Тина Шурелова,
м.с. Живка Гелушева
м.с. Димка Папизова
м.с. Таня Ганчева
м.с. Мария Куюмджиева
м.с. Калина Метанчева
м.с. Режина Бахчеванова
м.с. Щиляна Димитрова
м.с. Теменужка Неделчева
м.с. Маргарита Гутева
м.с. Диана Галчева