БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Белодробна Болница гр. Бургас осъществява лечение на остри и хронични белодробни болести и туберкулоза. Има сключен договор с РЗОК за лечение на:

- ПНЕВМОНИЯ
- АСТМА
- ХОББ
- ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ
- ПРОФЕСИОНАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ
- ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
- БЕЛОДРОБЕН ИНФАРКТ
- ХРОНИЧНА ИЗОСТРЕНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
- АЛЕРГОЛОГИЯ
- ИЗЛЕДВАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ДИШАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА СЪН
- БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА И КЪСНИ ПОСЛЕДИЦИ НА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА.

Изготвя се схема от високо специализирани специалисти за поддържащо лечение на бронхиална астма и ХОББ.
Извършва се видеоасистирана фибро-бронхоскопия за доказване на белодробен рак, метастатичен бял дроб и други белодробни заболявания.