Декларация за информираност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ


Медицинските специалисти в СБАЛПФЗ-Бургас гр. Бургас, съгласно чл. 31 от Закона за народното здраве, разясняват по подходящ начин на пациента или неговите близки характера на заболяването, смисъла на провежданото лечение, естеството на използваните диагностични, интервентни и хирургически процедури.

Пациентите или неговите близки дават писменото си съгласие чрез Декларация за Информирано съгласие.