Престой - условия

ПРЕСТОЙ - УСЛОВИЯ


Пневмофтизиатрично отделение е единственото на територията на Бургаска област, където се диагностицира и лекува белодробна и извънбелодробна туберколоза. Има обособени стаи за интензивно наблюдение с осигурени функционални легла и кислородни постове.

Пневмологично отделение разполага със стаи за интензивни грижи, като всяко легло е оборудвано с индивидуален кислороден пост, кардиомонитор и пулсоксиметър. Извършват се рентгенографии на легло. Всяко легло е с индивидуален сестрински пост.

Болницата е реновирана, след основен ремонт, локално топлофицирана.